Κωνσταντίνος Αγγ. Οικονόμου - Δικηγορική Εταιρεία Ποινικών Υποθέσεων

Το Δικηγορικό Γραφείο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & Συνεργάτες καλύπτει τον κλάδο του Ποινικού Δικαίου στο σύνολό του. 
Με γνώμονα τη σχέση εμπιστοσύνης και την μεθοδική προσέγγιση όλων των στοιχείων κάθε ποινικής υπόθεσης στον τομέα της προάσπισης των συμφερόντων φυσικών και νομικών προσώπων σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, αναλαμβάνει την εκπροσώπηση,υπεράσπιση αλλά και τη συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών του στα πλαίσια της σύννομης και ευσυνείδητης άσκησης της παροχής νομικών υπηρεσιών. 
Ενδεικτικά το Γραφείο αναλαμβάνει: 
- Τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων στο στάδιο της προδικασίας [ προανάκρισης, κύριας Ανάκρισης, Δικαστικών Συμβουλίων ] και ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων σε ολόκληρη την Επικράτεια 
- Την συμβουλευτική υποστήριξη σε ποινικές υποθέσεις ,
- Την παράσταση πολιτικής αγωγής 
- Την παροχή υπηρεσιών μελέτης ποινικής δικογραφίας και δικαστικής εκπροσώπησης,
- Την σύνταξη και κατάθεση εγκλήσεων, μηνύσεων και αναφορών 
- Την σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων
- Πειθαρχικά αδικήματα
- Σύνταξη και άσκηση όλων των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : oikonomoulawoffice84@yahoo.gr